De actietroef

De stad zegt het zelf in haar fietsbeleidsplan: er moeten 20% fietsers bijkomen. Daar sluiten Fietsersbond en LWP zich graag bij aan, als het niet bij woorden blijft. Daarom moeten we zo snel mogelijk fietsstraten en schoolstraten introduceren, een performante fietstoets invoeren voor alle nieuwe projecten, 10% van de investeringen reserveren voor fietsbeleid, meer fietsenstallingen voorzien en van Lier het knooppunt maken van de fietssnelwegen. En laat ons ook een ‘rode fietsloper’ aanleggen tussen Koningshooikt en Lier. Deze verbinding moet duidelijk maken dat de fiets de meest logische keuze is voor De Mol, de atletiekpiste, de geplande sportinfrastructuur aan de Hoge Velden en Koningshooikt. Deze route is nu levensgevaarlijk voor fietsers, en kan veel beter worden ingericht. Zo worden stappen en fietsen de meest logische keuzes voor het grootste deel van onze korte verplaatsingen. We pleiten ervoor om met de provinciale fietsbarometer de vooruitgang op te volgen en zichtbaar te maken.