De nabijheidstroef

Nabijheid is de beste mobiliteit. Hoe minder ver je moet, hoe minder makkelijk je de auto neemt. Nabijheid is het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening. Die maakt dat de openbare ruimte zo wordt benut dat voor wonen en werken geen nodeloos lange verplaatsingen nodig zijn. Lier heeft hier de ideale schaalgrootte voor en een fantastische mix tussen stedelijkheid en natuur. We staan dan ook achter de inbreidingsprojecten, als er dan ook wordt gekozen voor kwaliteit en er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het verkeer.