De middenstandstroef

De middenstand heeft het niet gemakkelijk. Niet door te weinig auto’s, maar door een toename van baanwinkels en steeds meer online winkelen. De oplossing hiervoor ligt niet in nog meer auto’s in het centrum. Die maken het winkelgebied net minder aantrekkelijk. Er moet wel worden geïnvesteerd in een aangenaam winkelcentrum. Het opnemen van het eerste stuk van de Kartuizersvest (bijvoorbeeld op zaterdag) in het winkelwandelgebied zorgt voor een aaneengesloten gebied waar het leuk wandelen en fietsen is. Met de nodige investeringen kan ook de brede Antwerpsestraat mee in dit gebied worden opgenomen. Als we deze gebieden duurzaam inrichten, kan de bevoorrading zoals in andere steden op een slimme manier gebeuren met kleine elektrische voertuigen of cargo bikes. En met een label voor fietsvriendelijke handelaars en werkgevers werkt de stad samen met hen aan een fietsvriendelijkere stad.