De digitale troef

Als we niet mee op de (zelfrijdende) kar springen, rijdt de kar verder zonder ons. We moeten actief inspelen op nieuwe mogelijkheden. Er werden wel ‘slimme camera’s’ geplaatst maar tot op heden doen we voornamelijk ‘dom’ werk. Waarom die camera’s niet gebruiken om Lierse zondagen mogelijk te maken waarop niemand, behalve hulpdiensten, over de Grote Markt mogen rijden? Dankzij de digitalisering wordt het ook gemakkelijker nieuwe vormen van autodelen (met bijvoorbeeld de auto’s van de stad) aan te bieden. De stad zou hierin een voortrekker kunnen zijn en een kader kunnen scheppen waarbinnen verschillende zaken uitgetest kunnen worden. Elke Lierenaar zou bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget kunnen krijgen. Zo krijgt men de keuze om al dan niet een bewonerskaart aan te vragen, of bijvoorbeeld een aantal parkeerbeurten te betalen. Het niet-gebruikte budget kan je als inwoner spenderen aan centrumbons. Wie zich duurzaam verplaatst, wordt dus financieel beloond.