De inspraaktroef

Er bestaan in Lier heel wat verenigingen en overlegorganen. Maar waarom geen nieuwe inspraakvormen organiseren? Bijvoorbeeld ‘Lierse mobiliteitskamers’ (Looks, Boomlaar, Pettendonk, Hooikt, Zevenbergen, …) , waar er op wijkniveau wordt nagedacht over de best mogelijke mobiliteit. De stad kan dit aanmoedigen door bijvoorbeeld regelmatig tellingen (verkeer, luchtkwaliteit, …) te organiseren en inwoners uit te dagen om zelf mee na te denken over hun buurt. Jongeren kunnen via scholen en jeugdverenigingen bij het mobiliteitsbeleid worden betrokken. Zij zijn immers de meest intensieve gebruikers van de fiets, maar hebben vaak geen stem in het beleid. Mobiliteit is te belangrijk om alleen aan de mobiliteitsdeskundigen over te laten.